Wakacje, wczasy, apartamenty, noclegi i kwatery w Kotorze

Kotor


Historia Kotoru

Data: 30 stycznia 2011 autor: Admin

Pierwsze wzmianki o Kotorze datowane są na dziewiąty wiek, chociaż prawdopodobnie pierwszymi mieszkańcami tego terenu byli starożytni Ilirowie. Początkowo miasto nosiło nazwę Akurion, nadali mu ją Grecy za czasów panowania bizantyjskiego cesarza Justyniana I. Pod władaniem Greków osada była aż do XII wieku, uważano ja za ważną twierdzę bizantyjską.

Kolejni władcy tych ziem, Rzymianie zmienili nazwę miasta na Acruvion. W średniowieczu miasto stało się wolne, aż do końca czternastego wieku mieściło się administracyjnie w Serbii, przez pierwsze lata piętnastego wieku było nawet samodzielną republiką. Okres ten to czas panowania dynastii Nemaniczów i zarazem okres świetności Kotoru jako portu o dużym znaczeniu strategicznym. Potem dostało się we władanie Republiki Weneckiej i nosiło nazwę Cathara aż do końca osiemnastego wieku, kiedy to Wenecja utraciła swoje wpływy i upadła.

Dziewiętnasty wiek to okres panowania najpierw Austrii, a potem Austro- Węgier w tej części Adriatyku. Kotor był w tym czasie ważną bazą wojskową jako port morski. W 1918 roku miasto zostało włączone do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, by w dziesięć lat później stać się częścią Jugosławii jako miasto w jednej z jej republik- Czarnogórze.

Pod rządami marszałka Tito, a nawet dłużej, Czarnogóra, a z nią i Kotor przetrwały aż do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy na wskutek zawirowań historycznych republiki się rozdzieliły, chociaż Czarnogóra nadal pozostawała w federacji z Serbią. W 2006 roku stała się niezależnym państwem.


  • Kategorie↑ Do góry